Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa – wystawa w Kordegardzie

03-12-2018

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu fragment wystawyfot. Danuta Matloch

 

Rafał Lemkin był jednym z najwybitniejszych prawników XX wieku – powiedziała wiceminister kultury prof. IH PAN Magdalena Gawin otwierając nową ekspozycję w warszawskiej Galerii Kordegarda. Wystawa „Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa” została zorganizowana w 70. rocznicę uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wieńcząca długoletnie dzieło polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który był autorem projektu i twórcą pojęcia „ludobójstwo”.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa obok Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka należy do kluczowych dokumentów przyjętych przez ONZ. Do dziś uważa się ją za jeden z fundamentów porządku międzynarodowego i głos na rzecz prawa ludzkich zbiorowości do pokojowego współistnienia. Koncepcja Lemkina wyrosła na bazie doświadczenia dwóch totalitaryzmów XX wieku i ma charakter uniwersalny.

- Dzięki Rafałowi Lemkinowi zmieniła się definicja zbrodni popełnianej głównie na ludności cywilnej – podkreśliła wiceminister Magdalena Gawin. Zaznaczyła też, że ekspozycja pokazuje nie tylko ewolucję opracowanej przez niego koncepcji ludobójstwa, ale i jego życie, spędzone przed wojną w II Rzeczpospolitej.

 

Rafał Lemkin – wybitny prawnik, twórca pojęcia „ludobójstwo”

Rafał Lemkin przyszedł na świat na Kresach Wschodnich, studia prawnicze ukończył we Lwowie, tam obronił też pracę doktorską. Przed wojną pracował w prokuraturze, a potem prowadził kancelarię adwokacką w Warszawie, skąd w 1939 r. musiał uciekać przed niemieckim terrorem. W 1940 r. przedostał się do Szwecji, a rok później do USA. W Stanach Zjednoczonych stworzył koncepcję, stanowiącą odpowiedź na zbrodnie drugiej wojny światowej. Koncepcja, którą Lemkin uważał za dzieło swojego życia, została sformułowana na gruncie prawa i filozofii politycznej.

 

O wystawie

Zdjęcia, dokumenty i materiały audiowizualne prezentowane na wystawie pochodzą z archiwów amerykańskich i w większości nie były dotychczas prezentowane w Polsce. Życie i dzieło Lemkina przedstawiono na tle dramatu niemieckiej i sowieckiej okupacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie skupiły się masowe zbrodnie dwóch totalitaryzmów. Ich świadectwem są rzeczy osobiste ofiar ludobójstw i indywidualne relacje ocalonych, które stanowią część ekspozycji.

Wystawa ma charakter uniwersalny i skłania do refleksji nad sposobami zapobiegania ludobójstwu we współczesnym świecie. Została zorganizowana z inicjatywy Instytutu Pileckiego, który wokół postaci Lemkina stworzył już księgozbiór, składający się z ponad 160 książek. Zorganizował też konferencję, poświęconą postaci wybitnego prawnika, oraz planuje wydanie jego autobiografii.

 

 powrót