List minister Omilanowskiej do społeczności szkół artystycznych

31-08-2015

Warszawa, 1 września 2015 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych,

przed nami nowy rok szkolny. Artystyczne pasje i talenty, które są udziałem naszych uczniów, dzięki cierpliwej pracy kadry nauczycielskiej zyskają w kolejnych miesiącach nowy blask. Życzę wszystkim uczniom, aby ich wytrwałość w dążeniu do piękna i prawdy zaowocowała sukcesami na miarę ich zdolności, a także stała się źródłem osobistej satysfakcji tak dla nich samych, jak i dla ich rodziców oraz pedagogów.

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego z nadzieją myślę o przyszłości szkolnictwa artystycznego w Polsce. Wdrożone przed rokiem zmiany w edukacji artystycznej stanowią krok we właściwym kierunku, czego wyrazem jest obserwowany systematyczny przyrost liczby uczniów szkół artystycznych. Aby proces kształcenia w nowych realiach przebiegał harmonijnie, konieczna jest fachowa i kompetentna pomoc dla kadry pedagogicznej. Dziś rozpoczynają pracę nowo powołani doradcy metodyczni, spośród których większość specjalizuje się w prowadzeniu tych zajęć edukacyjnych, które po raz pierwszy pojawiły się w odnowionych planach nauczania. Wszyscy nauczyciele zajęć artystycznych mogą liczyć na ich merytoryczne wsparcie.

W miesiącach poprzedzających nowy rok szkolny udało nam się wyposażyć szkolnictwo artystyczne w precyzyjny aparat prawny. Dziś wchodzi w życie szereg rozporządzeń dostosowanych zarówno do wymogów ustawowych, jak i do potrzeb środowiska edukacji artystycznej. Są wśród nich akty prawne dotyczące klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów, udzielania dotacji szkołom publicznym nie prowadzonym przez ministra i samorządy oraz szkołom niepublicznym, a także o typach szkół artystycznych i egzaminach eksternistycznych. Proces udoskonalania prawa oświatowego na tym się nie kończy: w szkołach realizujących pilotaż zmian wprowadzamy w bieżącym roku punktowy system oceniania, który docelowo ma stanowić standard w edukacji artystycznej.

W nowym roku szkolnym oczekujemy wielu wydarzeń istotnych z artystycznego i merytorycznego punktu widzenia. Do najbliższych należy współorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konferencja Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, odbywająca się w dniach 17-18 września w Warszawie, a poświęcona wymianie najnowszych doświadczeń w aspekcie szkolnictwa artystycznego, prezentowanych przez wybitnych specjalistów z dziedziny muzyki, plastyki i baletu. Podczas konferencji zostanie ponadto przedstawiony szczegółowy raport o stanie szkolnictwa plastycznego. O kolejnych, jak również i o przeszłych wydarzeniach  informuje specjalistyczny serwis internetowy Ministerstwa i Centrum Edukacji Artystycznej – Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego. Wydarzenia o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim warte są wypromowania w Kalendarium, a zgłosić je może każdy podmiot działający na rzecz szkolnictwa artystycznego. Serdecznie zapraszam do udziału w tej formie dokumentowania Państwa działalności.

Szanowni Państwo!

Polskie szkolnictwo artystyczne w ostatnich latach zyskuje stabilny kształt, dostosowany do wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Powodzenie zmian w edukacji artystycznej zależy od ścisłej współpracy nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów i urzędników szczebla ministerialnego; wszyscy musimy być przy tym otwarci na głos uczniów, którzy stanowią podmiot naszych wspólnych działań.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Życzę Wam, aby poznawanie i uprawianie sztuki było dla Was radością i spełnieniem marzeń. Aby każdy dzień w szkole artystycznej był zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli źródłem inspiracji i impulsem do nowych wyzwań.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Małgorzata Omilanowskapowrót