Michał Merczyński dyrektorem NInA

14-10-2010

Michał Merczyński odebrał 14 października z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego, nominację na dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe trzy lata.

Narodowy Instytut Audiowizualny- instytucja kultury podległa MKiDN, jest jednym z operatorów przyjętego niedawno przez Radę Ministrów programu „KULTURA+”. Będzie odpowiadał za przygotowanie, wdrożenie i realizację Priorytetu Digitalizacja.

Utworzenie tego priorytetu ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

Cele operacyjne priorytetu to:

Ø zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;

Ø stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji
i innych dużych ośrodkach umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;

Ø udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i wortali audiowizualnych;

Ø zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów audiowizualnych.powrót