Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki

10-11-2016

fot. Danuta Matloch

10 listopada po raz pierwszy obchodzimy - ogłoszony przez UNESCO - Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie wyrazić głębokie uznanie zarówno dla tego rodzaju instytucji, jak i ich pracowników, którzy z prawdziwym entuzjazmem i pasją promują wiedzę o różnych dziedzinach nauk technicznych. O tym, jak ważne są tego typu działania, świadczy fakt ogromnego zainteresowania nimi szczególnie młodej publiczności. Dlatego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, popierając wszelkie inicjatywy mające na celu ochronę różnego rodzaju dóbr kultury, pamięta także o wadze osiągnięć technicznych, tak istotnych dla historii rozwoju każdego społeczeństwa.

Ze szczególną troską Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnosi się do nieuregulowanej, szkodliwej dla historii i współczesności polskiej myśli technicznej, sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. W liście z dnia 7 października br. skierowanym do Prezydent Miasta st. Warszawy, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał wolę utworzenia - wraz z władzami Warszawy - Narodowego Muzeum Techniki. Niezwykle korzystne dla polskiej kultury doświadczenia płynące ze wspólnego prowadzenia Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Sztuki Nowoczesnej jednoznacznie przemawiają za podobnym rozwiązaniem w przypadku Muzeum Techniki i Przemysłu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża nadzieję, że obchodzony w tym roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki będzie asumptem do pozytywnego odniesienia się Prezydent Warszawy do propozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     

          powrót