Minister Bogdan Zdrojewski powołał Komisję Prawa Autorskiego

05-12-2007

5 grudnia br. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski powołał Komisję Prawa Autorskiego piątej kadencji. Znaleźli się niej m.in.: Jacek Bromski, Krzysztof Sadowski, Sławomir Wierzcholski. Do kompetencji Komisji należy rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń przez nią zatwierdzanych oraz sporów związanych z zawieraniem umów pomiędzy operatorami sieci kablowych a organizacjami zbiorowego zarządzania takimi jak SARP, ZAiKS, ZASP, STOART. Kadencja KPA trwa trzy lata. W jej skład wchodzi 40 arbitrów.powrót

Warto przeczytać