Minister powołał Forum Prawa Autorskiego

31-01-2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadecydował o powołaniu Forum Prawa Autorskiego. Forum ma być stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego oraz roboczych propozycjach wymagających pogłębionych konsultacji i wymiany stanowisk.

Jednocześnie będzie miejscem, w którym podejmowane będą tematy związane z dialogiem zainicjowanym przez Komisję Europejską poprzez wydanie Komunikatu w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789), który rozpoczyna europejską dyskusję o dostosowaniu prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej.

 W pierwszej kolejności planowane jest podjęcie następujących tematów:

Forum prowadzone będzie przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. W jego  spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele reprezentatywnych organizacji środowisk autorów i innych podmiotów uprawnionych (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), przemysłów kreatywnych, użytkowników komercyjnych, izb gospodarczych oraz organizacji społecznych interesujących się problematyką prawa autorskiego. Jego prace rozpoczną się w marcu 2013 roku.powrót