Nabór do Programu „Kultura Cyfrowa”

10-05-2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego  można ubiegać się o dofinansowanie zadań  polegających na udostępnianiu  i ponownym  wykorzystywaniu  cyfrowych  zasobów  muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych  w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

W ramach Programu o dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Preferowane będą zadania realizowane wspólnie z partnerami: państwowymi instytucjami kultury, samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz archiwami państwowymi.

Budżet Programu wynosi 7.000.000 zł, a nabór potrwa do 15 czerwca br.

Więcej informacji na temat naboru do Programu dostępnych jest w zakładce Finanse – Programy MKiDN – Kultura cyfrowapowrót