Nagroda EMYA 2016 dla Muzeum Historii Żydów Polskich

10-04-2016

Logo Emya

Muzeum Historii Żydów Polskich zostało laureatem Europejskiej Nagrody Muzealnej EMYA 2016 (European Museum of the Year Award). Prestiżowe wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali 9 kwietnia br. w San Sebastian w Hiszpanii.

 

Do nagrody EMYA 2016 nominowanych było 49 muzeów europejskich, w tym - po raz pierwszy - aż trzy placówki z Polski. Oprócz zwycięskiego Muzeum Historii Żydów Polskich były to: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, które na początku grudnia 2015 r. zostało też laureatem Nagrody Muzealnej Rady Europy w ramach tej samej procedury konkursowej.

Nagroda EMYA przyznawana jest od 1977 roku przez Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum). Celem tego wyróżnienia jest dostrzeżenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, której celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury. Mając za sobą blisko czterdzieści doświadczeń, jest jedną z wiodących europejskich organizacji na rzecz rozwoju publicznej jakości muzeów w Europie.

Przedstawicielem EMF i promotorem konkursu EMYA w Polsce jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

O Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało w 2005 r. jako pierwsza w Polsce publiczno-prywatna instytucja tworzona wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Jego cele to przywracanie i ochrona pamięci historii Żydów polskich, co przyczynić się ma do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, a także innych społeczeństw Europy i świata.

Więcej informacji o Muzeum na www.polin.pl

 

 

 powrót