Nagrody im. prof. Jana Zachwatowicza wręczone

05-12-2017

 

Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków oraz nagrody za najlepsze prace dyplomowe wręczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin podczas uroczystości 5 grudnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza został Zbigniew Nawrocki, wieloletni miejski konserwator zabytków Torunia, którego uhonorowano za szczególne zasługi w rewaloryzacji toruńskich kamienic.

Nagroda im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań, konserwacji i rewaloryzacji zabytków należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ustanowiono ją w roku 2000 z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Generalnego Konserwatora Zabytków dla uczczenia dorobku naukowego i dokonań w dziedzinie ochrony zabytków prof. Jana Zachwatowicza - jednego z najwybitniejszych polskich architektów – konserwatorów.

Uroczystość wręczenia nagrody tegorocznemu laureatowi odbyła się podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS) działa na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kultury.

Wyniki Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza 2017

Jednocześnie odbyło się wręczenie nagród w dorocznym międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2017. Na konkurs wpłynęły 23 prace z Polski i 2 zagraniczne. Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda.

Konferencja „Miejsca Pamięci – Definiowanie, Interpretacja, Ochrona”

4 grudnia coroczne spotkanie członków ICOMOS otworzyła konferencja naukowa „Miejsce Pamięci – Definiowanie, Interpretacja, Ochrona”. Rozmowy i dyskusje konserwatorów, architektów i historyków sztuki z całej Polski dotyczyły znaczenia miejsc pamięci w teorii i praktyce konserwatorskiej. Na przykładzie Memorandum z Wansee zwrócono uwagę na polski wkład w kształtowanie uniwersalnych standardów zarządzania dziedzictwem kultury. W dokumencie tym określono standardy zarządzania byłymi niemieckimi obozami koncentracyjnymi i zagłady, jakie przez lata wyznaczyło Auschwitz-Birkenau za sprawą wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.powrót