Nowy dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

03-10-2017

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellin wręcza powołanie na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu Bartoszowi Kuświk
fot. MKiDN

Dotychczas zawodowo związany przede wszystkim z Instytutem Pamięci Narodowej, teraz będzie pełnił funkcję dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. Dr Bartosz Kuświk powołanie na to stanowisko otrzymał dziś z rąk wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Dr Bartosz Kuświk obecnie jest kierownikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. Z Instytutem Pamięci Narodowej związany jest od 16 lat. Jego dotychczasowe zainteresowania badawcze skupiają się wokół okresu stalinowskiego w Polsce, również w kontekście działalności harcerstwa.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu jest placówką o długiej tradycji badawczej nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut powstał w 1933 roku (początkowo w Katowicach) w celu prowadzenia badań i upowszechniania wiedzy na temat historii Śląska, z uwzględnieniem polskiej kultury, społeczeństwa i gospodarki. Instytut przez wiele lat odgrywał istotną rolę w obszarze badań historycznych i społecznych polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego pogranicza.

Od 2017 r. placówka jest partnerem projektu Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Zadaniem projektu jest wzmocnienie potencjału placówek zajmujących się polityką pamięci oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w tym zakresie.powrót