O ochronie zabytków w przestrzeni miejskiej. Konferencja z udziałem wiceminister Gawin

19-10-2017

„Polityka miejska, praktyka konserwatorska a partycypacja społeczna” -  pod takim hasłem odbywa się sesja konserwatorska w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Spotkanie 18 października 2017 r. otworzyła wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.

Podczas sesji o problemie ochrony dziedzictwa kultury w przestrzeni miejskiej dyskutują konserwatorzy, architekci oraz miłośnicy zabytków, społecznie zaangażowani w ratowanie najcenniejszych obiektów na terenie kraju. Rozmowy dotyczą m.in konserwatorskich, projektowych i prawno-finansowych aspektów procesu rewitalizacji zabytków. Ważnym głosem w debacie jest stale rosnący udział partycypacji społecznej w każdej zakończonej sukcesem inwestycji rewitalizacyjnej.

„Wszystkimi podmiotami powinna kierować troska o wspólną przestrzeń: zabytkową i współczesną. Ochrona architektury modernistycznej i drewnianej to zmiany w polityce konserwatorskiej wprowadzone po objęciu przez mnie urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. Wzmocnieniu roli konserwatorów służy także ostatnia nowelizacja, w której powołano pierwsze pozabudżetowe źródło finansowania zabytków - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Sposobem na rozładowanie napięć i sporów pomiędzy architektami i konserwatorami jest wartościowanie zabytków - powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin.

Odbywająca się w dniach 18-19 października 2017 r. sesja konserwatorska to już dziewiąte spotkanie z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Poprzednie edycje, które odbyły się w latach 2009–2016, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, architektów i konserwatorów z całej Polski.

Konferencje te zyskały status najważniejszego forum dyskusyjnego konserwatorów i architektów. Patronat honorowy nad tegoroczną sesją, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawują: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.powrót