Obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza

20-09-2016

Historyczno-literacka konferencja oraz pamiątkowa tablica na ścianie kościoła z tekstem w dwóch językach i z medalionem przedstawiającym Henryka Sienkiewicza – tak wyglądały obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza w Wodoktach.

 

Okolicznościowa konferencja odbyła się w dniach 18-22 września 2016. Zorganizowały ją  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie wspólnie z Sejneńskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami oraz przy współpracy z miejscowymi władzami gminnymi i rejonowymi w Litwie.

Z kolei fundatorami pamiątkowej tablicy w miejscowym kościele są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 19 września br. w obecności licznych gości przybyłych z Polski i dalszych stron Litwy, a także mieszkańców Laudy i przedstawicieli miejscowych władz.

Rok 2016 został ustanowiony decyzjami Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza – w setną rocznicę śmierci wielkiego pisarza noblisty, znanego i cenionego także w Litwie. Jego powieść „Potop”, związana tematycznie z historyczną Laudą i sławiąca tę krainę została przetłumaczona dwukrotnie na język litewski.  Pamięć o Henryku Sienkiewiczu na Laudzie, dotąd licznie zamieszkałej przez Polaków, jest łącznikiem porozumienia, współpracy i dialogu naszych dwóch narodów na polu kultury o walorze ponadczasowym.

Obchody Sienkiewiczowskie na Laudzie zostały objęte patronatem honorowym Marszałka Senatu RP, Pana Stanisława Karczewskiego.powrót