Odznaczenie dla Tadeusza Mireckiego

30-08-2012

Tadeusz Mirecki - działacz polonijny, wielokrotny prezes, a obecnie wiceprezes waszyngtońskiego oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej, jest autorem przekładów na język angielski, publikacji dotyczących kultury i sztuki. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie przekładów publikacji wydawanych nakładem MKiDN, dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą: W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, pod red. E. Pałasz-Rutkowska, Inaba Chiharu,; Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie.

Jako aktywny działacz polonijny, Tadeusz Mirecki uczestniczył w odbywającym się w Polsce w dniach 24-26 sierpnia IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Wzięło w nim udział około 300 delegatów z 44 krajów na świecie, ze wszystkich kontynentów, reprezentujących m.in.: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, Kongres Polaków w Rosji, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, Centralną Reprezentację Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL.

Środowiska polonije na świecie są aktywnie wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poprzez pracę poszczególnych Departamentów i instytucji podległych Ministrowi, realizuje cele zagranicznej polityki kulturalnej rządu polskiego. Do zadań mających szczególne znaczenie w tym zakresie należą: budowanie pozytywnego wizerunku Polski i polskiej kultury w świecie, wspieranie środowisk polskich i polonijnych, tworzenie dobrego klimatu dla umacniania ich więzi z kulturą ojczystą oraz ochrona polskiego dziedzictwa za granicą. Dzieki funduszom pochodzącym z Programu MKiDN Dziedzictwo kulturowe oraz z budżetu Ministerstwa udało się zrealizować szereg projektów związanych przede wszystkim z pracami dokumentacyjnymi, inwentaryzacyjnymi i konserwatorskimi. Wsparcie finansowe MKiDN ułatwia organizację szeregu wystaw, międzynarodowych sesji i konferencji naukowych, stanowiących jedno z głównych źródeł wymiany informacji na temat stanu badań, jak również formę integracji środowisk badawczych Europy Środkowej i Wschodniej.powrót