Otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii

15-06-2015

Konferencja prasowa zapowiadająca otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. Do uczestników konferencji przemawia minister Małgorzata Omilanowska. fot.: Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska na konferencji zapowiadającej otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. fot.: Danuta Matloch

Konferencja prasowa zapowiadająca otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. Przemawia minister Małgorzata Omilanowska. fot.: Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska na konferencji zapowiadającej otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. fot.: Danuta Matloch

Konferencja prasowa zapowiadająca otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. Przemawia minister Małgorzata Omilanowska. fot.: Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska na konferencji zapowiadającej otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. fot.: Danuta Matloch

Konferencja prasowa zapowiadająca otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby. Przemawia minister Małgorzata Omilanowska. fot.: Danuta Matloch
Minister Kultury i Dziedzictra Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. fot.: Danuta Matloch

 

Królewska Galeria Rzeźby, a w niej gipsowe kopie najsłynniejszych rzeźb starożytności m.in. Grupy Laokoona, Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, będzie można oglądać od 21 czerwca w Łazienkach Królewskich. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG oraz MKiDN. Szczegóły przedstawiono 15 czerwca br. podczas konferencji prasowej z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Łazienki Królewskie to "salon Warszawy", a dzięki otwarciu Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, Warszawie przybywa nowe, ważne wnętrze i to w takiej formie, jakiej się nie spodziewano. Odkryte zachowane, oryginalne partie dekoracji malarskich, zmieniły dotychczasowe wyobrażenia historyków, które zakładały, że projekty te nie były zrealizowane.

Nawiązując do prezentowanych w galerii kopii rzeźb, minister Omilanowska oceniła, że - w przypadku rzeźby - kopie nie przegrywają z oryginałem.

Kopia jest powieleniem aktu twórczego artysty, jakim jest stworzenie kompozycji rzeźbiarskiej, ale nie jest w niczym gorsza - mówiła prof. Omilanowska.

Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby Starej Oranżerii wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer i Ogrodzie Zimowym.  Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 roku dokumentują planowany w tych czasach układ ekspozycji kolekcji rzeźby. Daje to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca.

Wśród najważniejszych rzeźb Królewskiej Galerii jest Grupa Laokoona. Gipsowy odlew oryginału, który znajduje się w Muzeach Watykańskich, wykonali specjaliści z Gliptoteki Berlińskiej. Kopie tego arcydzieła są w najsłynniejszych muzeach europejskich m.in. w Rijksmuseum w Amsterdamie, The British Museum w Londynie i w Galerii Uffizi we Florencji.

Grupa Laokoona – rzymska kopia pergamońskiej rzeźby autorstwa Agesandra, Polidora i Atenodora (wg Pijusa) z II w. p.n.e. – ilustruje fragment "Eneidy" Wergiliusza, w którym opisany jest upadek Troi. Rzeźba przedstawia historię trojańskiego kapłana Laokoona i jego synów zabitych przez węże morskie.

Otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby to część projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego. Projekt, którego wartość przekracza 18,5 mln zł, finansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy Norweskich), ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz specjalnego programu Generalnego Konserwatora Zabytków – konserwacja obiektów i kolekcji królewskich.

Wernisaż Królewskiej Galerii Rzeźby zaplanowano na 20 czerwca. Otwarcie ekspozycji uświetni „Oratorium Pytyjskie” do tekstów Siedmiu Mędrców i Wyroczni z Delf. Spektakl, który rozegra się we wnętrzach Teatru Królewskiego, przygotował Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, a jego autorem jest twórca „Gardzienic”, reżyser Włodzimierz Staniewski.

W niedzielę 21 czerwca Królewska Galeria Rzeźby zostanie otwarta dla publiczności, a 22 czerwca zaplanowano specjalne oprowadzanie dla dzieci wraz z ich opiekunami.

REWITALIZACJA I KONSERWACJA ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH

Program Rewitalizacji i Konserwacji Łazienek Królewskich wartości 130 mln zł realizowany jest w latach 2010 – 2015.

Wśród najważniejszych zadań był remont i konserwacja zabytkowych obiektów - Pałacu na Wyspie z Amfiteatrem, Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby oraz Pałacu Myślewickiego. Dzięki konserwacji kolekcji królewskich odrestaurowano 110 obrazów (100% kolekcji), 116 grafik (100% kolekcji), 247 rzeźb (70% kolekcji) i 50 mebli (25% kolekcji).

Rewitalizacji poddano 25 ha zabytkowych ogrodów ( w otoczeniu Pomnika Chopina, przy Starej Oranżerii, Modernistyczny). 8 km nawierzchni asfaltowej alejek wymieniono na mineralne, zainstalowano nowe sieci wodociągowe, energetyczne i ciepłownicze, monitoring obiektów i ogrodu oraz nowoczesną infrastrukturę (Wi-Fi w obiektach oraz ogrodzie).

Na realizację Programu w latach 2010-2015 pozyskano finansowanie z Funduszy Europejskich - 46 mln zł (POIiŚ) i 18 mln z Funduszy Norweskich (EOG), których operatorem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 10 mln zł.

Wkład własny do projektów pochodził z dotacji MKiDN oraz środków własnych Muzeum - łącznie 51 mln zł.  Dodatkowo prace były finansowane ze specjalnego Programu Generalnego Konserwatora Zabytków Rewitalizacja obiektów i konserwacja kolekcji królewskich.

 

 powrót