Pawilon Czterech Kopuł po remoncie

17-07-2015

Wnetrze rewaloryzowanego Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej,
 oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński
Zakończono prace budowlane w rewaloryzowanym Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński

Wnetrze rewaloryzowanego Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej,
 oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński
Zakończono prace budowlane w rewaloryzowanym Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński

Rewaloryzowany Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej,
 oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński
Zakończono prace budowlane w rewaloryzowanym Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Będzie tam miało siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego. fot.: PAP/Maciej Kulczyński

 

Dobiegła końca - trwająca dwa lata - rewaloryzacja i przebudowa Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Projekt otrzymał 50 mln zł unijnego dofinansowania w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie pełnił funkcję ekspozycyjną – w 1913 r. otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 roku Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, został uznany za Pomnik Historii i wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Celem projektu było przywrócenie Pawilonowi pierwotnych funkcji wystawienniczych. Odtworzono ciągi pomieszczeń z górnym oświetleniem świetlikami w stropodachu oraz część w strefie głównego wejścia z oświetleniem bocznym. Szczególną wartość mają cztery wysokie sale nakryte kopułami. Po remoncie i przebudowie Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma do zagospodarowania ponad 6,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczych. W ramach inwestycji przewiduje się również zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego do prowadzenia działalności kulturalnej.

Kolejnym etapem przygotowań Pawilonu do prezentacji kolekcji polskiej sztuki współczesnej będzie aranżacja wnętrz tego obiektu. Ekspozycja ma być czynna dla zwiedzających w połowie 2016 r.

Całkowita wartość projektu remontu i przebudowy to ponad 80 mln zł. 50 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie POIiŚ.

W ramach XI Priorytetu, z którego MKiDN przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca, podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł.

Do tej pory do użytkowania oddano 70 obiektów; w tym roku Pałacu w Rogalinie, nową siedzibę Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu. W roku ubiegłym były to: Muzeum Warszawskiej Pragi, siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Filharmonia Śląska.  Wcześniej m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, odnowiona elewacja Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu.

Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

 powrót