Pierwsze posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

13-06-2012

Nominacje dla członków wręczył Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2012-2015, które odbyło się 13 czerwca w Bibliotece Narodowej.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
Pierwsze posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. fot. Danuta Matloch

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego powoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czteroletnią kadencję. Działa przy Ministrze, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego. Rada liczy 10 członków, a przewodniczy jej z urzędu Dyrektor Biblioteki Narodowej.

Skład Rady na lata 2012-2015: dr Mariusz Dworsatschek - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, dr Zina Jarmoszuk – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Jan Kozłowski – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Tomasz Makowski - Biblioteka Narodowa – przewodniczący, prof. dr hab. Jan Malicki – Krajowa Rada Biblioteczna, Biblioteka Śląska, Beata Pawłowska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, dr Ewa Perłakowska – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Biblioteka Jagiellońska, Ewa Potrzebnicka – Biblioteka Narodowa, dr Zofia Tylewska-Ostrowska – Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska PAN.powrót