Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923

05-07-2019

Już 4 lipca w Bratysławie (Kamenné námestie) otwarta zostanie plenerowa wystawa poświęcona odradzaniu się Europy po I wojnie światowej. Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z kilkunastu krajów, stanowi próbę syntezy burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponad 200 materiałów archiwalnych – fotografii, dokumentów i filmów – oraz indywidualne wspomnienia z tamtego okresu złożą się na opowieść o wyłanianiu się nowego ładu w regionie i na całym kontynencie. Wystawa pokazuje niespotykaną skalę przemian politycznych, jakie zaszły w latach 1918-23 w Europie, jak również ich wpływ na aktualne relacje międzynarodowe oraz współczesną politykę pamięci w różnych krajach. Uwzględnia także słowacki punkt widzenia w części poświęconej współczesnej pamięci tamtego okresu.

Wystawa przywołuje ważne wydarzenia sprzed 100 lat, uzmysławiając nam, dlaczego są one istotne dla zrozumienia nie tylko II wojny światowej, ale także współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczy prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konsultantek scenariusza wystawy. Prof. Jan Rydel, koordynator strony polskiej w ENRS, dodaje: Chcemy pokazać, że konsekwencje niektórych zjawisk sprzed 100 lat odczuwamy do dziś. Poprzez zestawienie różnych interpretacji procesów, które rozegrały się w naszym regionie po Wielkiej Wojnie, możemy zaprezentować także odmienne wrażliwości poszczególnych narodów i różnorodność obrazów tego konfliktu utrwalonych w zbiorowej pamięci.

Ekspozycja ma formę biało-srebrnego pawilonu w kształcie sześcianu, wyróżniającego się oryginalną konstrukcją. Treść wystawy, w postaci tekstu, zdjęć archiwalnych czy elementów interaktywnych, prezentowana jest zarówno wewnątrz pawilonu, jak i na jego zewnętrznych ścianach. Wykorzystane jest także tło dźwiękowe oraz filmy z epoki.

Wystawa opowiada historię tworzenia się nowego ładu politycznego. Poprzez użycie dwóch kontrastujących ze sobą materiałów – sztywnej stali i jasnego, lekkiego materiału – chcemy pokazać zderzenie tego, co stare z tym, co nowe – tłumaczy Andrzej Jaworski ze studia JAZ Architekci odpowiedzialnego za projekt ekspozycji.

Bratysława jest trzecim przystankiem wystawy na trasie po Europie. Wcześniejsze prezentacje miały miejsce w ubiegłym roku w Pradze oraz Sarajewie.

Więcej informacji na temat projektu, ekspertów zaangażowanych
w przygotowanie wystawy oraz międzynarodowej trasy można znaleźć pod adresem:  www.enrs.eu/afterthegreatwar.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Główny partner w Bratysławie: Instytut Pamięci Narodowej, Słowacja (UPN)

Pozostali partnerzy:

Miasto Bratysława
Słowackie Muzeum Narodowe
Instytut Polski w Bratysławie
Instytut Węgierski w Bratysławie
Instytut Goethego w Bratysławie
CEDIN (Centrum Edukacji i Innowacji)
Lotnisko M. R. Štefánika
EUscreen
European Film Gateway


Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Polska, Niemcy, Węgry, Słowacja i Rumunia, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele Albanii, Austrii, Czech i Łotwy.  www.enrs.eu

 

 powrót