Pogrzeb państwowy dziewięciu marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznych

29-06-2018

Pogrzeb państwowy dziewięciu marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznych; autor zdjęcia Adam Warżawa/PAPfot.: Adam Warżawa/PAP

Pogrzeb państwowy dziewięciu marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznych; autor zdjęcia Adam Warżawa/PAPfot.: Adam Warżawa/PAP

Pogrzeb państwowy dziewięciu marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznych; autor zdjęcia Adam Warżawa/PAPfot.: Adam Warżawa/PAP

Na Cmentarzu Marynarki Wojennej pochowano w piątek 29 czerwca br. dziewięciu oficerów, podoficerów i marynarzy - ofiary zbrodni komunistycznych. - Żegnamy ich tak, jak zwykliśmy żegnać bohaterów wolnej Polski - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w czasie uroczystości. Uroczystości pogrzebowe prowadził biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wzięli w nich udział m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk i wiceszef BBN Dariusz Gwizdała.

Przed złożeniem trumien do grobów, zostały z nich zdjęte bandery wojenne. Przekazano je obecnym na uroczystości rodzinom marynarzy wraz z aktami nominowania na wyższe stopnie. Kmdr. porucznik Wacław Krzywiec został awansowany na komandora, porucznika mar. Zdzisława Ficka awansowano na kapitana marynarki, a porucznika marynarki Adama Dedio – na stopień kapitana.

Pochówek poprzedziła msza święta pogrzebowa odprawiona na pokładzie ORP „Błyskawica”. Trumny ze szczątkami marynarzy przewieziono z Portu Wojennego na teren cmentarza na armatnich lawetach. W czasie pogrzebu, z pokładu ORP „Błyskawica” oddany został salut armatni, a ze śmigłowca Marynarki Wojennej na wody Zatoki Puckiej spuszczony został wieniec.

W Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu pochowani zostali kawalerowie orderu Virtuti Militari i obrońcy Helu: kontradm. Adam Mohuczy (p.o. dowódcy Marynarki Wojennej zmarły w więzieniu w Sztumie 7 maja 1953 r.), kmdr. pil. Kazimierz Kraszewski (szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego MW zmarły 18 marca 1990 r.), kmdr. Wacław Krzywiec (komendant Portu Wojennego Gdynia i dowódca ORP „Błyskawica" zmarły 12 marca 1956 r. w trakcie przerwy w odbywaniu kary więzienia), kmdr. Marian Wojcieszek (zastępca dowódcy Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni, szef Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej zmarły 23 grudnia 1974 r.) oraz kpt. mar. Zdzisław Ficek (dowódca 34. baterii artylerii nadbrzeżnej w 1939 r., niewinnie stracony 2 grudnia 1952 r.).

W Kwaterze Pamięci spoczęli także: kmdr. porucznik Robert Kasperski (obrońca Helu, szef Sztabu Dowództwa Floty zmarły 23 stycznia 1974 r.), kpt. mar. Adam Dedio (żołnierza SGO „Polesie", Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, niewinnie stracony 14 kwietnia 1947 r.),bosm. Edmund Sterna (członek polskiej organizacji podziemnej „Wolność" niewinnie stracony 21 listopada 1952 r.) oraz st. mar. Jerzy Sulatycki (niewinnie stracony 11 lipca 1952 r.).

Już w czwartek wieczorem w Kwaterze Pamięci pochowano szczątki żon trzech oficerów marynarki – Michaliny Ficek, Janiny Kraszewskiej i Ireny Wojcieszek.

Zgodnie z planem, Kwatera Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej ma być miejscem pochówku i upamiętnienia wiceadmirała Józefa Unruga (dowódcy Marynarki Wojennej w okresie II RP i dowódcy Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.) i jego żony oraz 21 jego podwładnych, którzy wraz z nim w 1939 r. brali m.in. udział w obronie Helu.

W Kwaterze spoczywają już szczątki trzech oficerów Marynarki Wojennej - komandorów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego, którzy zostali zabici strzałami w głowę w grudniu 1952 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Na śmierć skazano ich w procesie dotyczącym tzw. spisku komandorów, w którym - za rzekome szpiegostwo i dywersję, na podstawie sfałszowanych dowodów - sądzonych było w sumie siedmiu komandorów. Wszyscy oficerowie jeszcze przez II wojną światową służyli w polskiej marynarce i w kampanii wrześniowej brali udział w obronie Helu.

Szczątki Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego zostały zidentyfikowane na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, a w Kwaterze Pamięci na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej pochowano je późną jesienią ub.r.

Uroczysty pochówek prochów wiceadmirała Unruga, który zmarł w 1973 r. we Francji i tam został pochowany, planowany jest w tym miejscu na jesień br.

Przed dwoma laty starania o sprowadzenie do Polski prochów Unruga oraz jego żony podjęło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. BBN jest także, obok Instytutu Pamięci Narodowej, jednym z głównych organizatorów piątkowych uroczystości pogrzebowych.

W działającym pod patronatem Prezydenta RP Komitecie Organizacyjnym, obok BBN i IPN, zasiadają też przedstawiciele rodzin śp. marynarzy, Ministerstwa Obrony Narodowej (w tym Marynarki Wojennej), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz miasta Gdyni.powrót