Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego obradowała w Wilnie

19-05-2017

Na zdjęciu: Spotkanie w kościele bernardynówfot. MKiDN

Na zdjęciu: Spotkanie w kościele bernardynówfot. MKiDN

Na zdjęciu: Spotkanie w kościele św. Duchafot. MKiDN

Na zdjęciu: Spotkanie w kościele św. Duchafot. MKiDN

 

Dziesiąte posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, pod przewodnictwem wiceministrów kultury z Polski i Litwy: Jarosława Sellina i Renaldasa Augustinavičiusa odbyło się w dniach 17-18 bm. w Wilnie.

Tematyka spotkania dotyczyła współpracy między polskimi i litewskimi muzeami, archiwami oraz bibliotekami (również w kontekście przypadającej w 2018 r. 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez oba kraje), a także realizacji zapisów porozumienia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, zawartego pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej.

Poruszono tematy związane z tworzeniem zainicjowanego przez Stronę litewską szlaku kulturowego Rady Europy „Europa Jagiellonica” oraz propozycjami nowych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – obiektów związanych z historią Tatarów polsko-litewskich oraz modernistycznej architektury Kowna.

Eksperci omówili kwestie finansowanych przez MKiDN  prac konserwatorskich w wileńskich kościołach zaplanowanych na rok 2017 oraz remontów polskich cmentarzy wojskowych.

Wśród remontowanych przy wsparciu MKiDN wileńskich zabytków znalazły się: podominikański p.w. Św. Ducha, bernardyński p.w. św. Franciszka i Bernarda, franciszkański p.w. Wniebowzięcia NMP oraz  Cmentarz na Rossie. Renowacji mają także zostać poddane wojskowe cmentarze na Antopolu oraz Starej i Nowej Rossie.

W trakcie swojej wizyty w Wilnie Minister Jarosław Sellin złożył wizytę w Ponarach (miejscu masowych mordów polskiej i żydowskiej ludności Wilna), w Kaplicy Ostrobramskiej oraz na Cmentarzu na Rossie.powrót