Powołanie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

01-12-2010

Od 1 stycznia 2011 roku w miejsce Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków zostanie utworzony Narodowy Instytut Dziedzictwa. W dniu dzisiejszym koncepcja Instytutu została przedstawiona przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego na posiedzeniu Rady Naukowej KOBiDZ.

Nowy Instytut będzie posiadał poszerzone kompetencje i poprawioną sytuację finansową, ma być nowoczesną instytucją kultury, która przywróci dziedzictwu właściwą rolę w życiu społecznym. Narodowy Instytut Dziedzictwa stanie się 4 Centrum Kompetencji do realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ w zakresie digitalizacji, którego operatorami są również Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Biblioteka Narodowa. Logo oraz nazwa instytucji w języku angielskim- National Heritage Board of Poland pozostaną bez zmian.powrót