Powrót do kraju spuścizny artystycznej po Czesławie Słani

20-11-2008

W dniu 20 listopada w siedzibie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu została podpisana umowa, na mocy której zbiory Muzeum wzbogacą się o ponad 1000 oryginalnych projektów grafiki użytkowej wybitnego polskiego rytownika, Czesława Słani.

Czesław Słania (1921-2005), zwany "królem rylca", jest jednym z najbardziej znanych na świecie grafików polskich. W 1953 ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie r. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie jako rytownik i projektant znaczków pocztowych. W 1956 r. wyemigrował do Szwecji, gdzie od 1960 r. był etatowym pracownikiem Poczty Szwedzkiej. W kolejnych latach podjął współpracę z innymi krajami wykonując techniką stalorytniczą około 1071 znaczków dla 31 państw oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konsekwencją sukcesów zawodowych Słani było powierzenie mu wykonania rytów do banknotów m.in. dla Argentyny, Kanady, Portugalii, Belgii i Litwy. Poza pracą na zamówienie artysta tworzył także miniatury graficzne: ekslibrysy, winietki, portrety, pejzaże.

Za działalność artystyczną Czesław Słania otrzymał najwyższe tytuły i odznaczenia państwowe m.in. Order Kapituły Rycerskiej nadany przez królową Danii Małgorzatę II, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez Prezydenta RP oraz Order św. Grzegorza przyznany przez papieża Jana Pawła II. Od 1972 r. Czesław Słania szczycił się mianem Nadwornego Rytownika króla Szwecji Gustawa VI Adolfa.powrót