Program Ministra Narodowe zbiory sztuki współczesnej- ogłoszony

01-07-2016

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nowy nabór do programu Kolekcje – priorytet 5 – Narodowe zbiory sztuki współczesnej.

 

W  tegorocznym konkursie na dotacje w ramach Programu Ministra „Kolekcje", priorytet „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej", żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał rekomendacji komisji oceniającej. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, po zmianie regulaminu, ogłoszono nowy priorytet- „Narodowe zbiory sztuki współczesnej” w ramach Programu Ministra  „Kolekcje”.

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych. Priorytet stanowi zatem narzędzie kontynuacji celu strategicznego poprzedniego priorytetu. Regulamin nowego priorytetu powstał, w wyniku konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.

Nabór wniosków do priorytetu 5. Narodowe zbiory sztuki współczesnej potrwa do 1 sierpnia br.powrót