Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie

05-06-2015

Podstawowym elementem ochrony tradycji jest zapewnienie przekazu wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom. O potrzebie i formach wsparcia w tym zakresie przedstawiciele instytucji państwowych będą dyskutować podczas konferencji z udziałem Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego, która odbędzie się 17 czerwca br. w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO 2003 o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stając się stroną Konwencji 16 sierpnia 2011 r. Celem Konwencji jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozumiana jako identyfikacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie i przekazywanie następnym pokoleniom.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzeniem z  18 września 2013 r. powołał Radę ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której jednym z zadań jest rekomendowanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie kraju. Podstawowym elementem ochrony tradycji jest zapewnienie przekazu wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom.

Przedstawiciele instytucji państwowych stawiają pytanie o potrzebę i formy wsparcia w tym zakresie, w szczególności przekazu międzypokoleniowego w społeczności lokalnej. Wyjątkowymi gośćmi będą twórcy ludowi i mistrzowie tradycji, którzy zechcą podzielić się z nami swoim doświadczeniem z przeprowadzonych warsztatów, lekcji, pokazów.

Rejestracji na konferencję można dokonać na stronie Instytutu Muzyki i Tańca

www.imit.org.pl/muzyka_rejestracja do 12 czerwca 2015 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Na konferencję zapraszają Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Instytut Muzyki i Tańca oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawiepowrót