Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zainaugurowała swoją działalność

21-02-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Musimy nadrabiać wieloletnie zaległości w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - powiedział w środę 21 lutego 2018 roku wicepremier Piotr Gliński podczas konferencji inaugurującej działalność Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziął udział również premier Mateusz Morawiecki.

"Nie ma współcześnie dobrze funkcjonującej, nowoczesnej demokracji bez aktywnego udziału obywateli. Potrzebujemy tego zaangażowania obywatelskiego, potrzebujemy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i państwo powinno być odpowiedzialne za proces mądrego wspierania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" - zaznaczył wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Gliński poinformował, że Narodowy Instytut Wolności zagospodaruje ok. 130 mln. zł środków, które zostaną przeznaczone m.in. na rozwój wolontariatu, uniwersytetów ludowych, lokalnych mediów obywatelskich oraz polskiego harcerstwa, a także "innych inicjatyw oddolnych". "To jest obowiązek polskiego państwa. Musimy nadrabiać wieloletnie zaległości w tym zakresie i dlatego państwo musi być tu w sposób mądry aktywne" - podkreślił.

Narodowy Instytut Wolności–Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki; nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przejęła zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dotychczas odpowiedzialnego za III sektor.

Nadzór nad Narodowym Instytutem Wolności (NIW) sprawuje przewodniczący komitetu, ma on także m.in. powoływać dyrektora NIW. 11-osobowa rada, której działalność została zainaugurowana 21 lutego, będzie jego organem opiniodawczo-doradczym.

Wicepremier Gliński podczas konferencji podziękował członkom Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, że zdecydowali się nimi zostać. "Liczymy, że ta Rada będzie aktywnie działała (...) razem z kierownictwem Instytutu, z szefem Komitetu ds. Pożytku Publicznego" - powiedział.

"Ten komitet (...) jest czymś prekursorskim w polskim systemie wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. To jest podniesienie na wyższy poziom polityczny właśnie interesów czy rzecznictwa społeczeństwa obywatelskiego. Nieprzypadkowo wicepremier stoi na czele tego komitetu. Komitet nadzoruje jednostkę operacyjną, jaka jest Narodowy Instytut Wolności, który będzie bezpośrednio zawiadywał, planował, współpracował w opracowywaniu programu dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego" - zaznaczył.

 

Źródło:/PAP, MKiDN/powrót