Rafał Wiśniewski dyrektorem Narodowego Centrum Kultury

16-01-2017

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński wręcza powołanie na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury,
 Rafałowi Wiśniewskiemufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał  Wiśniewskifot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał 16 stycznia 2017 r. dr hab. Rafała Wiśniewskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Rafał Wiśniewski urodził się w 1977 r. Związany jest z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie dotychczas pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii. Habilitację uzyskał w 2016 r. za pracę „Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży”. Jest także wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz  członkiem Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Autor publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży, m.in. Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością i zmianą”, red. R. Wiśniewski, M. Szupejko (2012);Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu”, red. T. Maślanka, R. Wiśniewski (2015); „Sociologies of Formality and Informality”, red. A.Mica, J. Winczorek, R. Wiśniewski (2015).

Dotychczas obowiązki dyrektora NCK pełniła Eliza Dzwonkiewicz, zastępca dyrektora d.s. współpracy lokalnej.powrót