Raport ekspertów na temat mobilności artystów w Europie

26-09-2012

Dostępny jest już kolejny raport na temat wspierania mobilności artystów w Europie. Raport, powstały w ramach Otwartej Metody Koordynacji, przygotowali eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Raport nosi tytuł "Building a strong framework for artists' mobility: Five key principles" i dotyczy dobrych praktyk w ramach istniejących programów wsparcia mobilności. Zawiera rekomendacje na rzecz rozwoju tych programów w zmieniających się warunkach.

Streszczenie raportu dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/mobility-report-exec-summary.pdf

Pełen raport znaleźć można pod następującym linkiem:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/mobility-report.pdf

Więcej informacji na temat prowadzonych wcześniej prac nad tematem mobilności artystów znajduje się tutaj:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/skills-and-mobility/mobility-of-culture-professionals_en.htmpowrót