Rekomendacja Warszawska zaprezentowana na 42. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

26-06-2018

 

- Jesteśmy przekonani, że znaczenie Rekomendacji Warszawskiej jest nie do przecenienia w dzisiejszym świecie. Wierzymy, że historia Warszawy zainspiruje odbudowę i rekonstrukcję innych tragicznie zniszczonych miast, szczególnie takich jak Aleppo czy Mosul – powiedziała podczas 42. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Manama Magdalena Marcinkowska, przedstawiciel MKiDN, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków. Polska delegacja na forum międzynarodowym zaprezentowała cele i przesłania Rekomendacji Warszawskiej.

Rekomendacja Warszawska dotyczy nowoczesnych standardów i dobrych praktyk w zakresie odbudowy miejsc światowego dziedzictwa zniszczonych w wyniku konfliktów zbrojnych i kataklizmów naturalnych. W dokumencie odwołano się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej. W uznaniu dla heroizmu i poświęcenia polskiego społeczeństwa, które pełne determinacji odbudowało stolicę, Historyczne centrum Warszawy zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r.

Rekomendacja Warszawska zawiera zbiór zasad jakimi powinny kierować się społeczności, jak również wszelkie inne zainteresowane strony, chcąc zapewnić sukces złożonego i długotrwałego procesu odbudowy. Szczególnie zwrócono uwagę na takie aspekty jak: doktryna konserwatorska, pamięć, pojednanie, edukacja, podnoszenie świadomości, oraz konieczność wykorzystywania dokumentacji.

Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury jest dokumentem przyjętym podczas konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się w dniach 6-8 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 uczestników reprezentujących wszystkie regiony świata. Po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Banku Światowego oraz Global Alliance for Urban Crises.powrót