Rozbudowa szkoły plastycznej w Radomiu- zakończona

03-09-2014

fot. Aleksandra Ratyńska
fot. Aleksandra Ratyńska

fot. Aleksandra Ratyńska
fot. Aleksandra Ratyńska

fot. Aleksandra Ratyńska
fot. Aleksandra Ratyńska

fot. Aleksandra Ratyńska
fot. Aleksandra Ratyńska

fot. Aleksandra Ratyńska
fot. Aleksandra Ratyńska

 

Zwieńczeniem dwóch lat prac przy budowie nowego skrzydła Szkoły Plastycznej w Radomiu, była uroczysta inauguracja roku szkolnego, w której 1 września uczestniczyła Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń i Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Projekt radomskiej placówki pn. Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu obejmował remontu zabytkowego budynku szkoły i dobudowanie nowego skrzydła. Przewidziano w nim m.in. zmianę wystroju części pomieszczeń, remont elewacji, wykonanie iluminacji budynku, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Dobudowane skrzydło umożliwi funkcjonowanie pracowni: malarstwa, rysunku, ceramicznej, tkaniny artystycznej i rzeźby. W ramach realizacji projektu przewiduje się otwarcie dwóch nowych specjalizacji: renowacja elementów infrastruktury i techniki graficzne

Inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach II naboru konkursowego dla działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa w tej sprawie została podpisana 13 marca 2013 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,8 mln zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 5,73 mln zł.

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli jest regularnie dofinansowywana. Największe dotacje przekazywane przez MKiDN pochodzą z funduszy europejskich. Wsparcie finansowe z tego źródła otrzymało już 28 projektów szkół i uczelni artystycznych, na kwotę przeszło 555 mln zł, o łącznej wartości projektów powyżej 766 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in: szkoły muzyczne w Gdyni, Zbąszyniu, Łodzi, Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Elblągu; Szkoła Plastyczna w Częstochowie, Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu, ASP w Krakowie.

Dotacje pochodzą również z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”, z którego w latach 2008-2014 przekazano ponad 113 mln zł.powrót