Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany” 2015

22-04-2015

Wręczenie nagród laureatom konkursu Zabytek Zadbany podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony ZabytkówWręczenie nagród laureatom konkursu "Zabytek Zadbany" podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zdjęcia dzięki uprzejmości NID

Wręczenie nagród laureatom konkursu Zabytek Zadbany podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony ZabytkówWręczenie nagród laureatom konkursu "Zabytek Zadbany" podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zdjęcia dzięki uprzejmości NID

Wręczenie nagród laureatom konkursu Zabytek Zadbany podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony ZabytkówWręczenie nagród laureatom konkursu "Zabytek Zadbany" podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zdjęcia dzięki uprzejmości NID

Szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, zabytkowe domy na murze miejskim w Dobrym Mieście, zespół kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Willa Okszy w Zakopanem oraz dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera w Łodzi - to laureaci konkursu "Zabytek Zadbany".  Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wręczył nagrody 21. kwietnia br. w Białymstoku, podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

W tym roku do konkursu zgłoszono 70 zabytków, z których jury nominowało 20.  Oceniano je w pięciu kategoriach.

W kategorii "Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu" nagrodzono dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie (Lubuskie), zbudowany w 1765 r. Jury "doceniło kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej".

W kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" laureatami zostały zabytkowe XVIII- i XIX-wieczne domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście (Warmińsko-Mazurskie) - "za kompleksową rewitalizację zdegradowanej przestrzeni miasta z zachowaniem integralności i autentyzmu zespołu domów na murach obronnych".

Nagroda za "Adaptację obiektów zabytkowych" trafiła do pochodzącego z XVIII w. zespołu kopalń Julia w Wałbrzychu, obecnie jest to Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (Dolnośląskie). Doceniono „przeprowadzone na szeroką skalę kompleksowe działania konserwatorsko-adaptacyjne w zdegradowanej kopalni, wykonane z pełnym poszanowaniem jej autentyzmu i zachowaniem walorów krajobrazu poprzemysłowego".

W kategorii specjalnej "Architektura i konstrukcje drewniane" nagrodzono Willę Okszy w Zakopanem, która wzniesiona została wg projektu Stanisława Witkiewicza w latach 1894-1895. Nagrodę przyznano za "wzorcowo zrealizowane kompleksowe prace konserwatorskie autentycznej substancji zabytkowej willi".

W kategorii specjalnej "Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki" zwyciężyły dawne XIX-wieczne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera, obecnie siedziba Art. Inkubatora w Łodzi. Jury doceniło "staranną konserwację zachowanej substancji zabytkowej i harmonijne połączenie z elementami współczesnymi".

"Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 r. podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jest skierowany do właścicieli i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami i pokazanie najlepszych wzorów utrzymania obiektów zabytkowych.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku. Jest wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.powrót