Rozstrzygnięcie V naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020

15-09-2017

13 projektów uzyskało dofinansowanie w wyniku zakończenia 13 września 2017 r. V naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Był to jednocześnie drugi nabór wniosków dla woj. mazowieckiego (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17).

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o dofinansowaniu 13 projektów, wśród nich znalazły się projekty ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim dla województwa mazowieckiego. Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 149 619 731, 07  zł, a łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 543 608, 94.

Dofinansowanie otrzymało 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 82 843 756,14  zł, 2 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  34 773 607, 32  zł i 6 projektów dotyczących zakupu wyposażenia o budżecie całkowitym 32 002 367, 61 zł.

Lista projektów dofinansowanych

W ramach pierwszego konkursu dla Mazowsza zakończonego 2 stycznia 2017 r. dofinansowanie uzyskało 10 projektów. Więcej informacji tutaj

 powrót