Spotkanie wicepremiera ze studentami uczelni artystycznych

20-10-2017

Spotkanie wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego z przedstawicielami środowisk akademickich uczelni artystycznych autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch
 

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 20 października br. spotkał się z przedstawicielami środowisk akademickich uczelni artystycznych.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wysłuchując obaw i wątpliwości przedstawionych przez nadawców listu skierowanego do wicepremiera z dnia 12 października br., zadeklarował, że nie planuje gwałtownych zmian w obszarze kultury, a powolną i jednocześnie bardzo potrzebną ewolucję. Podkreślił również, że odwołanie dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pani Magdaleny Sroki było zmianą personalną spowodowaną naruszeniem prawa. Wicepremier zapewnił, że Polski Instytut Sztuki Filmowej jest instytucją ważną i potrzebną, a jej przyszłość nie jest w żaden sposób zagrożona. Uczestnicy spotkania wyrazili obawy w związku z działalnością mediów, również Telewizji Polskiej. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że w przestrzeni publicznej, również w mediach nie powinno być miejsca na manipulację.

Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że obowiązkiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest dialog ze wszystkimi środowiskami twórczymi, który wypełnia, czego przykładem jest spotkanie z przedstawicielami środowisk akademickich uczelni artystycznych. Odpowiadając na przedstawione wątpliwości związane z wolnością sztuki, minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że w przypadku dwóch spektakli – nie zgodził się na ich finansowanie z publicznych pieniędzy, gdyż nie powinno być akceptacji dla sztuki, która niszczy cenne dla milionów ludzi wartości. Minister kultury zaapelował o zachowanie spokoju w sprawie działalności Starego Teatru. W kontekście dofinansowywania filmów z środków publicznych, wicepremier podkreślił, że oprócz względów artystycznych ważna jest również szeroko rozumiana tematyka produkcji. Studenci uznają, ze tematyka produkcji nie powinna – w tym kontekście – być brana pod uwagę. Zapewnił też o zachowaniu pluralizmu w tej kwestii.  Podczas spotkania – ze strony studentów – pojawił się postulat nowelizacji ustawy o prawie autorskim, tak, aby twórcy internetowi otrzymywali tantiemy za swoją pracę.

Postulat ten spotkał się ze zrozumieniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Uczestnicy spotkania – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, a także przedstawiciele środowisk akademickich uczelni artystycznych – podkreślili, że spotkanie było potrzebne i liczą na stały dialog i kolejne spotkania.

Prezydium Forum Studentów Uczelni Artystycznych zaprezentowało swoje stanowisko w sprawie manifestacji Inicjatywy Studentek i Studentów Szkół Artystycznych. Przedstawiciele organizacji – obecni na spotkaniu - poniższy list przekazali wicepremierowi prof. Glińskiemu.powrót