Startuje "Freedom Express"

26-08-2014

Konferencja zapowiadająca Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek
Konferencja prasowa zapowiadająca start kampanii Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek

Konferencja zapowiadająca Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek
Konferencja prasowa zapowiadająca start kampanii Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek

Konferencja zapowiadająca Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek
Konferencja prasowa zapowiadająca start kampanii Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek

Konferencja zapowiadająca Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek
Konferencja prasowa zapowiadająca start kampanii Freedom Express z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN, Andrzeja Wyrobca. fot. K. Żuczek

 

20 młodych ludzi- dziennikarzy, artystów i historyków wyruszy wkrótce w wyprawę pn. "Freedom Express", upowszechniającą najnowszą historię przemian 1989 r. Jej uczestnicy poza Polską odwiedzą inne postkomunistyczne kraje: Węgry, Rumunię, Słowację, Czechy i Niemcy. Inicjatorem podróży jest Europejskia Sieć Pamięć i Solidarność. W konferencji zapowiadającej to wydarzenie wziął udział Andrzej Wyrobiec- Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Wyprawa rozpocznie się 30 sierpnia w Gdańsku, a, gdzie podróż 13 września zakończy się w Berlinie. Podczas zwiedzania najważniejszych dla przełomu 1989 r. miejsc młodzi ludzie wezmą udział m.in. w warsztatach filmowych i teatralnych, a także grach miejskich. W programie podróży znalazły się np. otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, warsztaty z demokracji przy autentycznym Okrągłym Stole w Warszawie, a także spotkania z bohaterami przełomu – m.in. przywódcą duchowym rumuńskiej rewolucji 1989 r. Laszlo Tokeszem oraz z członkami legendarnego zespołu muzycznego w Czechosłowacji – Plastic People of the Universe.

20 uczestników wyprawy, których wyłoniono w konkursie, pochodzi z 10 krajów. Cztery osoby pochodzą z Niemiec, po trzech przedstawicieli mają Czechy i Polska, po dwóch Rumunia, Słowacja i Ukraina, a po jednym przedstawicielu Kostaryka, Mołdawia, Węgry i Wielka Brytania. To absolwenci filozofii, dziennikarstwa, socjologii, nauk politycznych, informatyki i szkół artystycznych. Najstarszy uczestnik urodził się w 1983 r., a najmłodszy w 1994 r. Ich podróż będzie można śledzić na blogu prowadzonym na stronie internetowej www.freedomexpress.enrs.eu.

Wyprawa jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej "Freedom Express" realizowanej przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, w którą zaangażowane są ministerstwa kultury i instytucje zajmujące się historią XX w. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, a także w Rumunii i Czechach.

Kampanii towarzyszy także plenerowa wystawa "Drogi do przełomu. Europa Środkowo-Wschodnia 1939-1989", która przedstawia różne metody ograniczania praw i wolności obywatelskich w krajach komunistycznych oraz sposoby walki o ich odzyskanie. W październiku i listopadzie jej pierwsze prezentacje odbędą się kolejno w Berlinie, Budapeszcie i w Warszawie. Wystawa w wersji wirtualnej dostępna będzie na stronie internetowej kampanii. Przygotowano także anglojęzyczny profil na Facebooku "Made in 89".

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje prezydent Bronisław Komorowski, Parlament Europejski, a także ministrowie kultury m.in. z Polski, Słowacji i Rumunii.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność to międzynarodowa organizacja, która ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX w. i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami sieci są m.in. Niemcy, Polska i Węgry.

PAPpowrót

Warto przeczytać