Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych wręczone

16-10-2012

16 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów szkół artystycznych w roku szkolnym 2011/2012. Podsekretarz Stanu Monika Smoleń nagrodziła Stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 68 uczniów ze szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całego kraju.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych wręczonePodsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniom szkół artystycznych za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2011/2012. Foto Danuta Matloch

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych wręczonePodsekretarz Stanu Monika Smoleń wręcza Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniom szkół artystycznych za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2011/2012. Foto Danuta Matloch

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniowi szkoły średniej  artystycznej, który w semestrze  uzyskał bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz został  laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Liczbę oraz wysokość stypendiów w każdym roku szkolnym ustala Minister Kultury.

Kandydaci na stypendystów są  zgłaszani przez  dyrektora szkoły, natomiast laureatów wyłania komisja powołana i zatwierdzana przez Ministra Kultury. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów, oraz jesienią dla pozostałych uczniów.

Stypendia przyznawane są raz do roku, jednorazowo. Ich przyznanie ma umożliwić na przykład zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu lub warsztatów. W tym roku kwota stypendium wyniosła 4200 złotych.powrót