Sybille 2015 rozdane

23-05-2016

Na zdjęciu: Gala rozdania nagród w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala rozdania nagród w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala rozdania nagród w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala rozdania nagród w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

 

Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby otrzymało Grand Prix XXXVI edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. Nagrody i wyróżnienia wręczała laureatom Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka podczas gali, która odbyła się 23 maja br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

 

Podczas uroczystości odczytano list od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

"Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń konkursowych - a w tym roku było ich aż 264 - możemy mówić o niezwykłej popularności tego wspaniałego przedsięwzięcia, jak również o szlachetnym duchu rywalizacji muzeów polskich, który zrodził się dzięki konkursowi" - napisał wicepremier.

"Jakość nadesłanych zgłoszeń stanowi asumpt do jednoznacznie pozytywnej oceny polskiego muzealnictwa, które śmiało wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie ustępując w swojej pracy muzeom zagranicznym. Zaangażowanie muzealników przekłada się na wzrastające zainteresowanie społeczeństwa, które coraz częściej postrzega muzea jako nowoczesne ośrodki kultury, oferujące kompleksową usługę na najwyższym merytorycznym poziomie. Wyjątkowo cieszy, widoczna także w zgłoszeniach konkursowych, aktywność edukacyjna muzeów, będących w swej istocie nie tylko inwestycją w przyszłość szeroko pojętej kultury narodowej, ale także wychowaniem swojej potencjalnej, jakże wdzięcznej, publiczności" - podkreślił minister kultury.

Na tegoroczną edycję Sybilli wpłynęły aż 264 projekty muzealne, które zostały poddane ocenie jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. Nagrody przyznano w 11 kategoriach. Przyznano również Grand Prix, nagrodę główną.

GRAND PRIX

Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby


WYSTAWY SZTUKI                        

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za „Andrzej Wróblewski: Recto /Verso. 1948-49  1956-57”

WYRÓŻNIENIA:

 

WYSTAWY HISTORYCZNE I ARCHEOLOGICZNE                 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za "Spór o odbudowę"       

WYRÓŻNIENIA:


WYSTAWY ETNOGRAFICZNE

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie za „Izba przyjęć rzeczy biednych. RE_KOLEKCJE z Kantora”     

WYRÓŻNIENIE:


WYSTAWY PRZYRODNICZE I TECHNICZNE                         

WYRÓŻNIENIA:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA O TEMATYCE MARTYROLOGICZNEJ                 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za wystawę stałą w Muzeum Katyńskim     

WYRÓŻNIENIA:

 

EDUKACJA

Muzeum Miasta Gdyni za „Otwartą Dzielnicę”

WYRÓŻNIENIA:

 

KONSERWACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY                    

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za konserwację i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem          

DIGITALIZACJA I NOWE TECHNOLOGIE                

WYRÓŻNIENIA:

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE                        

WYRÓŻNIENIA:

 

PUBLIKACJE

Muzeum Sztuki w Łodzi za „Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia”

WYRÓŻNIENIA:

              

INWESTYCJE                    

Muzeum Śląskie w Katowicach za budowę swojej nowej siedziby 

WYRÓŻNIENIA:

 

 powrót