Uchwała ws. 41. sesji UNESCO przyjęta

11-04-2017
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.
 
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 40. sesji w Stambule. Obrady odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 2-12 lipca br. Koszty tego przedsięwzięcia – w wysokości 12 mln zł – zostaną pokryte z budżetu państwa. Organizacja tej rangi wydarzenia jest ogromnym wyróżnieniem dla Polski i Krakowa.
 
Komitet składa się z 21 członków – Polska jest jednym z nich. W trakcie sesji Komitet Światowego Dziedzictwa rozpatruje do 45 wniosków o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa i wydaje rekomendacje dotyczące ochrony 150 miejsc światowego dziedzictwa. Podczas sesji w Krakowie będzie rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskich kopalni rud ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Chodzi m.in. o Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Byłby to 15 polski obiekt umieszczony na tej liście.
 
Pozytywne skutki dla Polski
 
Organizacja tak prestiżowego wydarzenia będzie miała pozytywne skutki dla naszego kraju. Spodziewane jest rozszerzenie i pogłębienie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nasze państwo będzie mogło się wypromować jako sprawny organizator spotkań i wydarzeń międzyrządowych oraz kraj atrakcyjny turystycznie. Można też oczekiwać zwiększenia dochodów różnych podmiotów gospodarczych w Krakowie, województwie małopolskim i innych regionach Polski, w związku z pobytem licznych gości zagranicznych w naszym kraju.
 
Polski rząd będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w Krakowie przedstawicielom ok. 190 krajów, które są sygnatariuszami konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO z 1972 roku. Polski rząd i UNESCO będą odpowiedzialni za techniczną i merytoryczną organizację wydarzenia.
 
Z okazji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zostanie przygotowane specjalne wydanie kwartalnika World Heritage w języku angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Będzie poświęcone światowemu dziedzictwu w Polsce i 14 polskim miejscom wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa. Przygotowanie specjalnego wydania kwartalnika, przedstawiającego miejsca Światowego Dziedzictwa państwa-gospodarza, to długoletnia tradycja podtrzymywana od 2004 r.
 
Kraków na okładce Mapy Światowego Dziedzictwa
 
Ponadto, od 2006 r. publikowana jest w formie plakatu Mapa Światowego Dziedzictwa jako materiał promocyjny. Mapa Światowego Dziedzictwa 2016-2017 będzie miała na okładce Kraków jako zdjęcie miejsca światowego dziedzictwa znajdującego się w Polsce, w którym odbywać się będzie sesja Logo UNESCO/Światowego Dziedzictwa oraz logo odpowiednich polskich władz i instytucji będzie wyraźnie widoczne wraz z logiem National Geographic. Mapa zostanie wydrukowana przez UNESCO w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przewidziano także organizację imprez towarzyszących (np. forum młodzieży na temat światowego dziedzictwa w związku z 41 sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz forum zarządów miejsc światowego dziedzictwa).
 
Podpisanie porozumienia 19 kwietnia w Paryżu
 
Podpisanie porozumienia między polskim rządem a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa planowane jest w Paryżu 19 kwietnia br.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


powrót