Uratowano drewniany kościół w Kłóbce

30-09-2017

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 

Odrestaurowany kościół z XVIII w. w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce został uroczyście otwarty 30 września 2017 r. W wydarzeniu wzięła udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Drewniany zabytkowy kościół z II ćw. XVIII w. użytkowany w Brzeźnie do 1996 r. Potem jego funkcję przejęła nowa murowana świątynia, a zabytkowy kościół zaczął popadać w ruinę. Losem drewnianej świątyni zaczęli interesować się muzealnicy, konserwatorzy z muzeum we Włocławku, a także lokalna społeczność. Przy życzliwym wsparciu władz kościelnych zabytkowy obiekt został przeniesiony do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, gdzie został poddany pracom rekonstrukcyjno-konserwatorskim. Dzięki wsparciu programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywrócono zabytkowe wyposażenie kościoła, do którego zalicza się dwa ołtarze, ambonę oraz polichromie z dwudziestolecia międzywojennego. Pracami konserwatorskimi kierowała Krystyna Pawłowska, kierownik Muzeum Etnograficznego we Włocławku.

Polska modernizując się i unowocześniając powinna dbać o dziedzictwo i o przeszłość. To co tu widzę to dowód rozwoju, ale także przede wszystkim szacunek dla przeszłości, kunsztu artystycznego, tradycji i tożsamości" – powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin.

Konsekracji kościoła dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, konserwatorzy, muzealnicy oraz lokalna społeczność.powrót