VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów

08-04-2014

VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów
VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów. fot. Służby prasowe Ministerstwa Kultury Litwy

VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów
VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów. fot. Służby prasowe Ministerstwa Kultury Litwy

VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów
Sprzątanie cmentarza na Rossie. fot. archwium Ambasady RP w Wilnie

 

W dniach 2-4 kwietnia 2014 roku w Wilnie odbyło się VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Posiedzeniu współprzewodniczyli podsekretarz stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska oraz wiceminister kultury Republiki Litewskiej Romas Jarockis.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele muzeów, archiwów państwowych i bibliotek narodowych, historycy sztuki oraz instytucji, zajmujących się ochroną miejsc pamięci. Współprzewodniczący podpisali Protokół z posiedzenia, w którym nakreślone zostały kierunki współpracy na najbliższy rok oraz dalszą perspektywę. Zdecydowano kontynuować i pogłębiać wspólne działania we wszystkich omawianych dziedzinach oraz nawiązać współpracę nowopowstałych polskich instytucji kultury z litewskimi odpowiednikami.

Ponadto strony poinformowały o najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, planowanych w obu Państwach w latach 2014 i 2015. Po zakończeniu obrad wiceminister Małgorzata Omilanowska z Ambasadorem RP na Litwie Jarosławem Czubińskim oraz Wiceministrem Kultury RL Romasem Jarockisem wzięli udział w sprzątaniu cmentarza na Rossie.

Podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego stanowi „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisana 16 grudnia 1999 roku w Warszawie.powrót

Warto przeczytać