Wiceminister Magdalena Gawin z wizytą w województwie dolnośląskim

31-08-2017

Fot. MKiDN

Fot. MKiDN

Fot. MKiDN

Fot. MKiDN

Fot. MKiDN

 

W dniach 30-31 sierpnia 2017r. wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin spotkała się z przedstawicielami służb konserwatorskich na terenie województwa Dolnośląskiego oraz odwiedziła tamtejsze zabytki.

Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hereniakiem oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Barbarą Nowak-Obelindą odbyło się w opactwie cysterskim w Lubiążu. Celem wizyty było przedstawienie Generalnemu Konserwatorowi Zabytków stanu zachowania obiektu oraz problemów związanych z jego utrzymaniem.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o kondycji służb konserwatorskich w regionie oraz zmianach związanych z prowadzeniem polityki konserwatorskiej w kraju w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie we Wrocławiu na terenie Hali Stulecia, obiektu który w 2006 r. trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 1966r. hala widowiskowo-sportowa wpisana jest do rejestru zabytków, a od 1977r. także wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę oraz Iglicę. Wiceminister Magdalena Gawin spotkała się na miejscu z prezesem zarządu Andrzejem Baworowskim oraz prof. Jerzym Jasieńką - przewodniczącym Głównej Komisji Konserwatorskiej. Ponadto zwiedziła powstałe na terenie hali w 2012 r. Centrum Poznawcze, prezentujące historię powstania obiektu oraz nie­zwy­kłą Pano­ramę Pla­styczną Daw­nego Lwowa, odda­jącą wygląd mia­sta pod koniec XVIII w., której auto­rem jest Janusz Witwicki - archi­tekt, pra­cow­nik naukowy Poli­tech­niki Lwow­skiej.powrót