Wiceminister Sellin wręczył odznaczenia

03-10-2016

 Fot.MKiDN

Fot.MKiDN

Fot.MKiDN

Fot.MKiD

 

Literaci: Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski i Zbigniew Zielonka otrzymali 1 października br. w Gdańsku medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina. Wcześniej, 30 września br., podczas Gali Starogardzkiego Biznesu wiceminister wręczył odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – otrzymali je: Zenon Sobiecki, Krzysztof Landowski i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Teresa Ferenc jest poetką i członkinią-założycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk, jest także członkinią PEN Clubu. Jako poetka debiutowała w 1958 roku. Wydała m. in. tomy wierszy: „Moje ryżowe poletko” (1964 r.), „Ciało i płomień” (1974 r.), „Wypalona dolina” (1979 r.), „Pieta” (1981 r.), „Grzeszny pacierz” (1983 r.), „Nóż za ptakiem” (1987 r.), „Boże pole” (1997 r.), „Stara jak świat” (2004 r.), Widok na życie (2012 r.) – oraz kilka wyborów poetyckich – m. in. „Ogniopis. Wybór wierszy” (2009 r.) – a także zbiory wierszy dla dzieci. Utwory Teresy Ferenc ukazały się w kilkudziesięciu antologiach i innych publikacjach zbiorowych w kraju i zagranicą. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród literackich.

Zbigniew Jankowski - literat, członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek PEN Clubu. Jako poeta debiutował w 1956 r. w „Perspektywach” – dodatku kulturalnym katowickiego „Dziennika Zachodniego”. Wydał wiele książek poetyckich i prozatorskich, m. in.: „Dotyk popiołu. Miniatury liryczne” (1959 r.), „Żar. Poemat” (1966 r.), „Ciążenie morza” (1970 r.), „Psałterz bałtycki. Wiersze wybrane i nowe” (1974 r.), „Kto żyje” (1980 r.), „Zanurzenie. Modlitwy poetyckie” (1980 r., 1981 r.), „Żegluga. Poemat” (1983 r.), „Port macierzysty” (1995 r.), „Morze przybywa z daleka. Modlitwy i inne wiersze” (1997 r.), „Odpływ. Sztuka ubywania” (2005 r.), „Zaraz przyjdzie” (2011 r.), „Biała przędza” (2014 r.). Utwory Zbigniewa Jankowskiego ukazały się w kilkudziesięciu antologiach i innych publikacjach zbiorowych w kraju i zagranicą; poszczególne utwory i ich cykle tłumaczono m.in. na języki niemiecki, rosyjski, szwedzki, grecki, francuski, angielski, czeski, serbski. W bieżącym, 2016 r., Zbigniew Jankowski obchodzi trzy jubileusze: 85-lecie urodzin, 60-lecie pracy twórczej oraz 60-lecie małżeństwa (z poetką Teresą Ferenc), co podkreśla na każdym kroku jako ważny moment nie tylko w życiu, ale i twórczości. Małżeństwo Jankowskich wiele inicjatyw promujących kulturę, literaturę, tradycję podejmowało wspólnie.

Zbigniew Zielonka jest emerytowanym profesorem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prozaik, eseista, publicysta, scenarzysta telewizyjny. Debiutował jako prozaik na łamach „Wici” w 1954 roku. Był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku od 1974 r. Od lat związany z Pomorzem poświęcił w swej twórczości wiele stron historii, tradycji, kulturze tego regionu. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zielonka jest autorem kilkuset artykułów, reportaży, recenzji, polemik, haseł encyklopedycznych i powieści historycznych: „W Jemielnicy sądny dzień” (1956 r.), „Orły na sarkofagu” (1964 r. nagroda miesięcznika „Odra”), „Księga Henrykowska” (1979 r.), „Śląsk – ogniwo tradycji; rozważania o historii i kulturze” (1981 r.), „Geografia życia literackiego polskiego okręgu kulturowego na Śląsku” (1994 r.), „Jakub Kania” (1998 r.), „I ona ma zielone oczy” (2015 r.), „Henryk Prawy” (wydanie drugie poprawione, 2015 r.). Zbigniew Zielonka w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia pracy twórczej.

Zenon Sobiecki - mimo że nie związany zawodowo z kulturą - od wielu lat działa na jej rzecz. Wspiera finansowo Starogardzkie Centrum Kultury i działający w jego strukturach teatr „Kuźnia Bracka” oraz comiesięczne wieczory muzyki jazzowej. Jest organizatorem „Dni Hubertusa” oraz ogólnopolskich zlotów motocyklowych, których celem jest zapoznanie uczestników z zabytkami Kociewia. Za rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem w Bączku Minister Kultury przyznał kandydatowi dyplom w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”.

Krzysztof Landowski od 1984 r. jest organizatorem i założycielem Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich”, a od 2005 r. jest jego prezesem. Organizuje lekcji żywej historii, koncerty Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz uczestnictwo Szwadronu w wielu uroczystościach patriotyczno-wojskowych w kraju i za granicą. Jest autorem książki „Jeden z rozstrzelanej armii”. Wszystkie te działania wykonuje społecznie.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. to największy pracodawca w Starogardzie Gdańskim, który angażuje się w życie swojego regionu w różnych dziedzinach, w tym w jego sferę kulturalną. Jest znanym sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych m.in.: cyklu koncertów jazzowych „Muzyka z Polpharmą w kościele”, koncertów w katedrze pelplińskiej, Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, a także sponsorowała wydanie albumu „Starogard w starych pocztówkach”, jak również ekranizację bajek kociewskich. Wspiera działalność m.in. Starogardzkiego Centrum Kultury oraz miejscową szkołę muzyczną.powrót