Wicepremier podpisał 5 umów o dofinasowanie łódzkich instytucji

17-09-2016

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński  podpisuje umowę o dofinansowanie podczas konferencji prasowej w Łodzi. autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski (PAP)fot.: Grzegorz Michałowski (PAP)

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (L),
 rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki (C) i dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Małgorzata Bosek (P) podpisują umowę o dofinansowanie podczas konferencji prasowej w Łodzi. autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski (PAP)fot.: Grzegorz Michałowski (PAP)

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński  podpisuje umowę o dofinansowanie podczas konferencji prasowej w Łodzi. autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski (PAP)fot.: Grzegorz Michałowski (PAP)

Na zdjęciu: Muzeum Sztuki  fot. Muzeum Sztuki

Na zdjęciu: Muzeum Sztuki  fot. Muzeum Sztuki

Na zdjęciu: Muzeum Sztuki  fot. Muzeum Sztuki

Na zdjęciu: EC1 Łódź – Miasto Kultury fot. EC1 Łódź – Miasto Kultury

Na zdjęciu: EC1 Łódź – Miasto Kultury fot. EC1 Łódź – Miasto Kultury

Na zdjęciu: EC1 Łódź – Miasto Kultury fot. EC1 Łódź – Miasto Kultury

Na zdjęciu: EC1 Łódź – Miasto Kultury fot. EC1 Łódź – Miasto Kultury

 

19 września 2016 r.  wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wziął udział w konferencji prasowej „Inwestycje dla Łodzi. Kultura i edukacja”. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi podpisanych zostało 5 umów o dofinansowanie łódzkich instytucji w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"W I turze środków europejskich na kulturę na 18 projektów, którym przyznano dofnansowanie, aż pięć pochodzi z Łodzi. Na 56 projektów, które wpłynęło do ministerstwa i ubiegało się o dotację, aż dziesięć było z Łodzi. To były bardzo dobre wnioski, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym" - podkreślił wicepremier.

Łódzcy beneficjenci środków europejskich to: Muzeum Sztuki (dwa projekty), EC1 Łódź – Miasto Kultury, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki.

Prof. Gliński zaznaczył, że wiele projektów odpadło na etapie wstępnym z powodów formalnych. "My pracujemy z instytucjami, które nie do końca dobrze piszą wnioski, np. nie potrafią uzasadnić tego, co chciałyby realizować. Funkcje dodatkowe placówek kultury są obecnie bardzo ważne; instytucje te zmieniają się bardzo dynamicznie, trzeba przekształcać ich ofertę i funkcjonowanie. Muzeum współczesne jest czymś zupełnie innym niż jeszcze 5-10 lat temu, dlatego wnioski muszą być dopracowane" – mówił minister kultury.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Pierwszy projekt złożony przez Muzeum Sztuki w Łodzi dotyczy rewitalizacji infrastruktury głównej siedziby muzeum przy ul. Gdańskiej 43. Prace pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających, zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych przed degradacją, umożliwienie udziału w działalności Muzeum osób niepełnosprawnych oraz rozwój działalności. Dla budynku zostanie zakupione wyposażenie ogólne i specjalistyczne np. nagłośnienie DSO, instalacja monitoringu, sygnalizacja pożaru, włamania, instalacje audiowizualne sali wielofunkcyjnej. Całkowity koszt projektu to 17,6 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 12,2 mln zł.

Celem kolejnego z projektów, złożonego również przez Muzeum Sztuki w Łodzi, jest adaptacja zniszczonego i niefunkcjonalnego obiektu na nowoczesny i funkcjonalny magazyn studyjny. Inwestycja umożliwi przechowywanie muzealiów, ale również podjęcie nowatorskich działań kulturalnych i edukacyjnych. Przewidziane jest również wyposażenie budynku w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności.

 Magazyn studyjny jest szansą dopełnienia publicznej misji muzeum poprzez uzupełnienie „jawnej” sfery działalności muzeum o przestrzeń, w którym goście muzeum mogliby uzupełnić swoją percepcję instytucji muzeum o jej funkcję gromadzenia, katalogowania, przechowywania oraz magazynowania zbiorów. Koszt całkowity: 9,4 mln zł, dofinansowanie przekroczy 6,5 mln zł.

Obydwa projekty zgłoszone przez Muzeum Sztuki w Łodzi mają być zrealizowane w czerwcu 2018 r.
 

EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi

Kolejnym beneficjentem jest EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi, które uzyskało dofinasowanie na projekt: „Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi”.

 Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej wystawy, prezentującej dorobek kulturowy ludzkości, w tym naukowy, przy wykorzystaniu skansenu urządzeń elektrowni oraz nowych eksponatów. Wystawa interaktywna przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstanie wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki: Przetwarzanie energii; Mikroświat-Makroświat; Rozwój wiedzy i cywilizacji.

Koszt całkowity projektu to: 45,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 18,3 mln zł. Realizacja ma zakończyć się w połowie 2017 r.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi dostała dofinansowanie na projekt: „Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi”.

 Efektem będzie uzupełnienie i powiększenie zaplecza instrumentalnego, co zapewni poprawę warunków do tworzenia i prezentacji oferty kulturalnej i artystycznej uczelni, a tym samym  wzbogacenia jej repertuaru i podniesienia jego jakości. Umożliwi to zwiększenie dostępności placówki oraz pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału zarówno studentów, jak i kadry naukowej.

 Zakres projektu obejmuje wyposażenie dwóch obiektów uczelni: Sali Koncertowej i Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Dokumentacji Muzycznej.

Koszt całkowity: 20,3 mln zł, dofinansowanie wyniesie ponad 14 mln zł. Okres realizacji projektu potrwa do września 2018 r.
 

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

Z kolei Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na przebudowę i rozbudowę swojej siedziby.

 Podstawowym założeniem funkcjonalno–użytkowym dobudowanej części budynku jest organizowanie muzycznych imprez z udziałem osób trzecich (głównie muzyka poważna), obsługiwanych przez dwie sale koncertowe. Przewiduje się zakup wyposażenia elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz mebli. Dzięki realizacji projektu możliwy będzie rozwój dotychczasowej oferty kulturalnej o liczne warsztaty m.in. kompozytorskie, folklorystyczne, uwypuklające specyfikę regionu, koncerty wybitnych muzyków z kraju i zagranicy, międzypokoleniowe muzykowanie - koncerty muzycznych rodzin i przedstawienia teatralne.

 Koszt całkowity projektu to blisko 21 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie prawie 14 mln zł. Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień 2019 r.powrót