Wicepremier z wizytą na Ukrainie

15-06-2017

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Na zdjęciu: wizyta wicepremiera,
 ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainiefot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Udział w 71. Jubileuszowym Spotkaniu Ossolińskim, zwiedzanie obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie finansowane przez MKiDN oraz złożenie wieńców w miejscach pamięci narodowej – to główne punkty wizyty wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na Ukrainie w dniach 15-18 czerwca 2017 r.

Wicepremier Gliński był gościem organizowanego pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie 71. Jubileuszowego Spotkania Ossolińskiego poprzedzonego wernisażem wystaw z okazji 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich „Ossolineum: zbiory lwowskie”. Spotkania Ossolińskie, w których uczestniczą przedstawiciele kultury, nauki i polityki, są jednym z elementów stałej współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

Szczególne znaczenie dla ochrony wspólnego dziedzictwa Polski i Ukrainy mają prace konserwatorskie i dokumentacyjne prowadzone we Lwowie, systemowo podejmowane od 2008 roku dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z reprezentantami miejskich władz i służb konserwatorskich. Prace konserwatorskie są finansowane w ramach Programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” i „Miejsca Pamięci Narodowej za granicą”. Wicepremier Piotr Gliński odwiedził bazylikę archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (katedrę łacińską), w której już od połowy lat 90. XX wieku trwają prace nad restauracją i renowacją wyposażenia, katedrę ormiańską, gdzie restaurowane są m.in. niezwykle dekoracyjne malowidła ścienne autorstwa Jana Henryka Rosena i kościół pojezuicki, obecnie greckokatolicką cerkiew Sił Zbrojnych Ukrainy garnizonu lwowskiego - trwają tam prace nad renowacją cennych barokowych polichromii Ecksteinów. Ponadto odwiedzi Cmentarz Łyczakowski, gdzie finansowana ze środków polskiego resoru kultury i koordynowana przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego konserwacja nagrobków realizowana jest przez zespoły polsko-ukraińskie. Złożył również wizytę w greckokatolickim archikatedralnym soborze św. Jura we Lwowie i w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.

Wicepremier Gliński złożył wieńce w miejscach pamięci narodowej – na Cmentarzu Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) oraz przy pomnikach zamordowanych Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich i w Czarnym Lesie koło Iwano-Frankiwska (dawniej Stanisławowa), miejscach straceń Polaków z okresu okupacji hitlerowskiej. Na Cmentarzu Łyczakowskim odwiedzi również Memoriał Żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej i kwatery żołnierzy lwowskich walczących o wolność Ukrainy, poległych w strefie operacji antyterrorystycznej ATO i na Majdanie w Kijowie.

Podczas wizyty w Iwano-Frankiwsku wicepremier Gliński zapoznał się z projektem odbudowy dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w paśmie Czarnohory, dofinansowanym ze środków MKiDN, a realizowanym we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym.

W trakcie wizyty wicepremier Piotr Gliński spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji działających na terenie Ukrainy.powrót