Wilno: otwarcie wystawy o Konstytucji 3 Maja

27-10-2017

Na zdjęciu (od lewej): Marcin Łapczyński,
 Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr Hubert Wajs,
 Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Ryszard Wojtkowski,
 Z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Eligijus Raila,
 Uniwersytet Wileński Ramojus Kraujelis,
 dyrektor litewskich archiwów (the Chief Archivist of Lithuania). Fot. Ruta Steponavičiute,
 The Office of Chief Archivist of Lithuania Fot. Ruta Steponavičiute, The Office of Chief Archivist of Lithuania

Eligijus Raila,
 Uniwersytet Wileński  Fot. Ruta Steponavičiute Fot. Ruta Steponavičiute, The Office of Chief Archivist of Lithuania

Marcin Łapczyński,
 Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Fot. Ruta Steponavičiute,
 The Office of Chief Archivist of Lithuania Fot. Ruta Steponavičiute, The Office of Chief Archivist of Lithuania

Ramojus Kraujelis. Fot. Ruta Steponavičiute,
 The Office of Chief Archivist of Lithuania Fot. Ruta Steponavičiute, The Office of Chief Archivist of Lithuania

 

Uroczyste otwarcie wystawy „Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny" odbyło się 24 października 2017 r. w Państwowym Litewskim Archiwum Historycznym w Wilnie.

Wystawa została przygotowana w związku z uhonorowaniem przez Komisję Europejską w 2015 r. Konstytucji 3 Maja Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. To wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy oraz rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie wśród obywateli państw członkowskich poczucia przynależności do Unii Europejskiej i budowa tożsamości w oparciu o wspólne wartości i dziedzictwo kulturowe.

W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przechowywany jest oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 Maja, jak też druk ustawy wydany zaraz po jej uchwaleniu.

Pomysł zaprezentowania wystawy na Litwie jest wynikiem posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które odbyło się w maju tego roku w Wilnie. Wystawa zaprezentowana na Litwie została przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych we współpracy z Państwowym Litewskim Archiwum Historycznym oraz Instytutem Polskim w Wilnie.

Po polsku i po litewsku

Ekspozycja prezentowana jest w języku polskim i litewskim. Wystawa przedstawia tło historyczne uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obrady Sejmu Wielkiego, a także sam dokument (sposób jego spisania, publikacji, pierwsze druki w Polsce i wydania z epoki za granicą) oraz informacje na temat pierwszego tłumaczenia konstytucji na język litewski.

Jako przedstawiciele polskich archiwów państwowych w uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Ryszard Wojtkowski oraz Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. W uroczystości wzięli również udział goście z Łotwy oraz przedstawiciele litewskich archiwów i instytucji państwowych, a także archiwiści i historycy.

Wystawa, oprócz Wilna, odwiedzi również inne litewskie miasta i regiony.powrót