Wizyta wicepremiera w Nowym Jorku

05-10-2017


mat. Muzeum Polskie w Rapperswilu

Dwudniowa wizyta wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego w Nowym Jorku rozpoczęła się 5 października br. Związana jest z udziałem w XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Wicepremier zwiedził też m.in. wystawę poświęconą twórczości Artura Szyka w New Jork Historical Society.

Uroczyste otwarcie

W czwartek 5 października wicepremier Gliński wziął udział w uroczystym otwarciu XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Spotkanie odbyło się w  siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Wcześniej minister kultury uczestniczył w sesji zamkniętej. Zwiedził też wystawę Artura Szyka w NY Historical Society.

Wymiana doświadczeń, umacnianie współpracy

Tegoroczna, XXXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie odbyłs się w dniach 4-8 października 2017, po raz pierwszy w USA w Nowym Jorku. Zorganizowana została przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Przewodni temat związany był z przypadającą setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy poruszali problematykę związaną z wysiłkiem polskiej emigracji w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie na rzecz odradzającego się państwa polskiego.

Spotkanie w Nowym Jorku było okazją do zapoznania się z historią, zbiorami i działalnością instytucji polsko-amerykańskich oraz wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania, konserwacji i ochrony polskiego dziedzictwa poza granicami Polski.

Od 40 lat

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie została zainicjowana w 1977 roku przez 3 instytucje o charakterze muzealnym działające na emigracji. Cztery lata później miała już 10 członków.

Stała Konferencja MAB co roku organizuje sesje plenarne. Instytucje członkowskie podejmują wspólne inicjatywy, wymieniają doświadczenia. Celem Konferencji jest koordynacja działalności instytucji członkowskich, umacnianie współpracy pomiędzy nimi.powrót