XXI posiedzenie Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

10-07-2018

Na zdjęciu: XXI posiedzenie Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowegofot. Danuta Matloch

Na zaproszenie wiceminister kultury prof. Magdaleny Gawin, 9 lipca br. w siedzibie MKiDN odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Jedną z najważniejszych kwestii omawianych na   spotkaniu był aktualny stan przygotowania wniosku o wpis  Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako jednego z historycznych symboli upadku komunizmu i kolebki Solidarności.

Przedmiotem obrad Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego były także ostatnie sukcesy Polski na forum UNESCO, takie jak przyjęcie na 42. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Manamie, w Królestwie Bahrajnu, decyzji dotyczącej Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego. Podczas obrad KŚD w Bahrajnie wielokrotnie przywoływano ostatnie wydarzenia zainicjowane przez Polskę. W Raporcie Centrum Światowego Dziedzictwa dr Mechtild Roessler, dyrektor CŚD, wskazała na opracowanie dotyczące Standardów zarządzania i upamiętnienia dawnych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady - Memorandum z Wannsee, oraz organizację międzynarodowej konferencji The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction, która odbyła się w dniach 6-8 maja 2018 r. w Warszawie. Wielokrotnie odwoływano się także do profesjonalnej organizacji i przewodnictwa poprzedniej, 41 sesji, która miała miejsce w Krakowie.

Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego jest pokłosiem wspomnianej konferencji, w której uczestniczyło ponad 200 reprezentantów z całego świata, w tym przedstawiciele UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Banku Światowego oraz Global Alliance for Urban Crises. W dokumencie odwołano się do dwukrotnie przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej. Wskazując, na wpis Historycznego Centrum Warszawy na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r. oraz na wpis dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy na listę Pamięci Świata.

Rekomendacja Warszawska zawiera zasady postępowania, które powinny być brane pod uwagę przy odbudowie dziedzictwa kultury dotkniętych konfliktami zbrojnymi lub katastrofami naturalnymi. W dokumencie zwrócono uwagę, że odbudowa i rekonstrukcja miast to złożony i wieloetapowy proces, w który zaangażowane jest wiele podmiotów. Społeczności lokalne, jak również wszelkie inne zainteresowane strony, powinny przestrzegać wspomnianych zasad, mając na uwadze znaczenie pamięci, pojednania, edukacji, doktryny konserwatorskiej, podnoszenia świadomości i dokumentacji, aby zapewnić sukces procesu odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego.

W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego poruszone zostały także bieżące kwestie dotyczące polskich miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym planów rewitalizacji wzgórza zamkowego w Lanckoronie oraz historycznego centrum Krakowa.powrót