Zabytek Zadbany 2015

16-01-2015

Do 5 lutego br. można zgłaszać obiekty w konkursie Zabytek Zadbany 2015.  Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków jest realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  Jego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o wzorowej opiece nad zabytkami i wyróżnienie profesjonalnie prowadzonych prac konserwatorskich oraz najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych. Konkurs ma również charakter edukacyjny, przez co wzmacnia świadomość społeczną w kontekście właściwego postępowania z zabytkami i ich użytkowania. Propaguje również najlepsze przykłady odrestaurowanych i odnowionych obiektów zgodnie ze sztuką konserwatorską. 

Ocenie jury podlega jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2010-2014, w jednej z 5 kategorii:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
  4. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
  5. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbanypowrót