Zakończyły się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

12-07-2017

fot. Bartłomiej Banaszak, Narodowy Instytut Dziedzictwa

235 decyzji podjął w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego obrady zakończyły się 12 lipca 2017 r. W 41. sesji uczestniczyło prawie 2 tys. delegatów: reprezentantów państw, które ratyfikowały konwencję o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, obserwatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także 200 dziennikarzy z całego świata.

Komitet Światowego Dziedzictwa, który od 2 lipca br. obradował w Krakowie, wpisał na Listę światowego dziedzictwa 21 nowych miejsc i rozszerzył lub zmodyfikował granice pięciu wpisów będących już na liście. Liczy ona obecnie 1073 pozycje. Swoje pierwsze w historii wpisy uzyskały Angola (zabytkowe miasto M'banza-Kongo) oraz Erytrea (perła architektury modernistycznej Asmara).

Podczas sesji w Krakowie komitet dodał również dwa miejsca do Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu, a trzy inne z niej usunął. Na Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu znajdują się obecnie 54 obiekty.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafiły zabytki Tarnowskich Gór, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku - wyrobiska i szyby górnicze. Jest to 15. polski obiekt na liście.

Polsce pierwszy raz gospodarzem sesji UNESCO

Sesja Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO odbywała się w Polsce po raz pierwszy. Jej organizatorem z ramienia polskiego rządu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowało sesję we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. Koordynatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego  ds. organizacji 41. sesji była wiceminister prof. Magdalena Gawin. Obradom przewodniczył prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Obrady odbywały się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie.

/źródło: MKiDN, PAP/

 powrót