Zjazd muzeów rejestrowanych

08-01-2015

14 stycznia br. odbędzie się zwołany przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską zjazd muzeów rejestrowanych. W spotkaniu w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie weźmie udział 122 delegatów. 

Podczas zjazdu przedstawiciele muzeów wybiorą spośród swojego grona 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów na kadencję 2015 – 2018. Rada do Spraw Muzeów działa jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. Składa się z 21 osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa (10 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 11 wybranych na zjeździe).

Obok podsumowania działalności Rady obecnej kadencji na zjeździe przedstawione zostaną informacje o pracach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz I Kongresie Muzealników Polskich. Tematem obrad będzie też projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

W zjeździe weźmie udział 122 delegatów, bo tyle jest aktualnie muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Rejestr, zgodnie z ustawą o muzeach, prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister zwołuje zjazd co trzy lata.  

Zjazd w Muzeum Historii Żydów Polskich rozpocznie się 14 stycznia br. o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 8:30).

 powrót