Złota Gloria Artis dla Krystyny Łyczywek

22-11-2010

Artystka- fotografik Krystyna Łyczywek, odebrała z rąk Jacka Wekslera- Podsekretarza Stanu w MKiDN, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, podczas uroczystości 22 listopada zorganizowanej w ZPAF.

Złota Gloria Artis dla Krystyny Łyczywek

Krystyna Łyczywek, która w zeszłym roku obchodziła 60-lecie pracy twórczej, jest osobą niezwykle zasłużoną dla polskiej fotografii. Publikowała swoje teksty i fotografie w prasie zagranicznej, od 1970 roku była przedstawicielką Polski i wykładowcą FIAP, referentem prasowym Światowej Komisji ds. młodzieży, jurorem wielu konkursów i festiwali fotograficznych. Efektem jej 50-letniej działalności publicystycznej i kontaktów zagranicznych jest ponad 1000 artykułów w prasie fotograficznej, katalogach wystaw i 2 tomy wywiadów z wybitnymi fotografami polskimi i światowymi - „Rozmowy o fotografii”. Zorganizowała w Szczecinie 17 Dialogów interdyscyplinarnych, seminariów międzynarodowych, dwóch ogromnych wystaw „Polska Fotografia w Świecie” (1991 i 1999) i pięciu sympozjów historii fotografii polskiej (w latach 1985-89) z których materiały zostały opublikowane i stanowią ważne źródło do badań historycznych.powrót