Znamy wyniki naboru wniosków wojewodów w programie „Niepodległa”

08-05-2018

Na zdjęciu: laptopfot. Biuro Programu Niepodległa

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w Priorytecie 2 Schemat 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Finansowe wsparcie otrzymało 20 inicjatyw z 13 województw. Łączna kwota dofinansowania to blisko 1 mln 800 tys. zł. Do konkursu zostało zgłoszonych prawie 40 projektów z 15 województw.

Punktacja przyznana przez ekspertów z zespołu opiniodawczo-doradczego była podstawą decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania na realizację 20 projektów z 13 województw. Łączna suma wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wyniosła na tym etapie 2 129 509,65 zł. Ze względu na przekroczenie kwoty 1 800 000,00 zł, to jest wartości środków finansowych przeznaczonych dla Schematu 2C w roku 2018, Pełnomocnik podjął decyzję o obniżeniu wnioskowanej kwoty dofinansowania dla wszystkich beneficjentów o około 15,5%. Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 1 799 430,00 zł.

Do konkursu zgłoszono 39 projektów z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łączna wartość projektów dopuszczonych do oceny eksperckiej wynosiła: 4 130 544,58 zł.

Wszystkie działania w ramach naboru i decyzje dotyczące wyników konkursu przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami obowiązującego Regulaminu Schematu 2C PW „Niepodległa”.

Tabelę prezentującą pełną punktację oraz listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie można znaleźć:TUTAJpowrót