26 milionów zł. dla Rogalina- podpisanie umowy

07-09-2012

26 mln zł. dofinansowania otrzyma Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przekazanie takich środków gwarantuje umowa, którą 7 września podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor MNP profesor Wojciech Suchocki.

Pałac w Rogalinie
fot. Robert33/pl.wikipedia

Umowę o dofinansowaniu poprzedził List intencyjny w sprawie Rogalina, podpisany 5 lipca przez Ministra Zdrojewskiego i Dyrektora Suchockiego, podczas wizyty Ministra w Poznaniu.

Projekt pn. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap” decyzją Ministra Zdrojewskiego, uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości-  26,08 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, z którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

Pałac w Rogalinie jest jednym z najwybitniejszych  przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce. Został wybudowany na początku lat 70-tych XVIII wieku, a jego późnobarokowe założenie pałacowo-parkowe przetrwało do dziś w pierwotnym kształcie. Swoje szczególne miejsce w historii polskiej kultury zawdzięcza nie tylko wyjątkowej wartości artystycznej, ale również walorom kompozycyjnym układu przestrzennego powiązanego z naturalnym krajobrazem.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe-z którego MKiDN przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca- do tej pory podpisano 63 umowy. Wartość  całkowita projektów to ponad 3,4 miliarda zł., a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych wynosi przeszło 2 miliardy zł. Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót